Våld och religion

 

images-8

 

Utdrag ur ett föredrag hållet av Ratnaguna på Stockholms Buddhistcenter hösten 2012 benämnt ”Våld och religion”

Jag (Ratnaguna) vill föreslå och rekommendera fem träningsprinciper eller föreskrifter för troende i alla religioner som vill vara en del av lösningen, inte en del av problemet. De flesta religiösa kommer finna det extremt svårt att följa de här fem föreskrifterna men om vi verkligen bryr oss om mänskligheten och bryr oss om framtiden för vår planet och om man samtidigt vill vara en del av lösningen bör man följa dom.

  1. Det faktum att man är en människa kommer först, vilken annan religion man än tillhör är sekundärt. Man ser överallt i världen hur andra människor blir behandlade och t.o.m dödade i religionens namn. Om man är kristen, muslim, jude eller buddhist…, så måste ändå ens lojalitet i första hand vara mot mänskligheten. Ens egen religion borde inte vara en ursäkt för att angripa, skada eller döda människor som tillber en annan religion.
  2. Acceptera t.o.m. välkomna människor från andra religioner och kulturer. Om alla tillhörde samma religion skulle man tro att allt våld skulle upphöra och man vill kanske därför försöka omvända alla till sin religion. Det kommer aldrig att gå eller att hända. Det är ingen idé att ens försöka. Och även om man tillhör samma religion så ser vi idag hur människor skadar och dödar varandra om dom kallar sig muslimer eller kristna. Det pågår i detta nu strider mellan shiamuslimer och sunnimuslimer. I Nordirland för ca 30 år sedan förekom det oerhört mycket våld mellan protestanter och katoliker.
  3. Avvisa och förkasta alla orsaker, skäl eller anledningar till att utöva våld i din religions heliga skrifter.Vi vet alla vad som skrivs i Bibeln och Koranen. Men det förekommer även i mahayana-buddhismens heliga skrifter att man uppmanar till våld.
  4. Kränk ingen annan religion och ännu viktigare; ta inte illa vid dig eller ta åt dig om någon kränker din. Om man verkligen tänker efter; vad spelar det för roll – blir någon skadad? Buddha tog aldrig åt sig eller tog illa vid sig, inte heller då någon verkligen skymfade och vanhelgade buddhismen ville han ge tillbaka. Vid ett tillfälle pratade Buddha med en brahmin, en präst från den förhärskande religionen på hans tid. Brahminen var väldigt oförskämd och smädade buddhismen. Buddha sa ingenting, han bara frågade prästen. Har du fått någon gåva som du absolut inte vill ha? Ja, sa brahminen. Vad gör du då? frågade Buddha. Jag ger den tillbaka, sa brahminen. Ok, sa Buddha. Jag gör likadant. Det du har givit mig nu ger jag tillbaka till dig. Jag vill inte ha din gåva.
  5. Har du möjlighet att påverka att din religion blir ditt lands statsreligion? Avstå – gör det inte! Därför att ett lands skyldighet är att med våld skydda sina medborgare.

Referens: Ratnaguna, 15/10 2012 på Stockholms Buddhistcenter, sammanställt, transskriberat och översatt av Jöran Briding.

http://www.freebuddhistaudio.com/audio/details?num=LOC1400