Padmasambhava

Enligt legenden var det Padmasambhava som införde buddhismen i Tibet. Padmasambhava är pali och betyder ”den som är född av en lotusblomma”. Lotusen är en symbol för upplysningen. Padmasambhava är bara ett av de många namn han har. Man tror att han föddes i nuvarande Pakistan och man tror också att han kom till Tibet i mitten av 700-talet. Det finns inga historiska fakta om honom i Indien, det som berättas i Tibet är endast mytiska ”sagor”. I vissa delar av Tibet är han mer känd än t.o.m. Buddha, hans namn där är ”Guru Rinpoche”. Uppgifterna om hur länge han stannade i Tibet varierar mellan 3 veckor och 40 år, mest troligt är att han var där ett par år. Padmasambhava var väldigt tydlig och kompromisslös i tolkningen av Dharma, det kan också ses i bilderna av honom. Han är en viktig figur för Triratna (VBV), också för Sangharakshita personligen grundaren av Triratna (VBV). Det sägs att i ett tidigare liv var Sangharakshita lärjunge till Padmasambhava.

Följande profetia tillskrivs Padmasambhava: ”När örnar av järn flyger och när hästar har hjul, kommer det tibetanska folket vara spritt över världen som myror och Dharma kommer vara känt av den röda mannen.” ”Örnar av järn” är förstås flygplan, ”hästar med hjul” är lika självklart bilar. Den ”röde mannen” är vi västerlänningar, därför att tibetaner tycker vi har en rosa hud, som ju också kan bli röd när vi solar. Sanningen i Dharma har vi ännu inte kanske till fullo uppskattat, men den är på god väg.

Padmasambhava  mantra ”Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum”