Avalokitesvara

13.Avo...

 

Avalokitesvara är en arketypisk gestalt som representerar ovillkorlig och gränslös medkänsla. Han/hon anses vara Tibets skyddsgud och nationella skyddande gudomlighet, ständigt inkarnerad i en Dalai Lama. I Tibet vördas Avalokitesvara eller Chenrezig, som i Tibet är ett annat namn på honom/henne, som en bodhisattva (en upplyst människa som av medkänsla tagit ett löfte att rädda alla varelser från villfarelsens kretslopp och att inte uppgå i Nirvana). Han/hon avbildas vanligen med fyra armar, ibland även med flera. Enligt en legend har Avalokitesvara elva huvuden och tusen armar. Sangharakshita (grundaren av den Buddhistiska gemenskapen Triratna) använder gärna bilden av rörelsen som den tusenarmade bodhisattvan Avalokitesvara, som kan ses som den ideala buddhisten. Det kan vara svårt för en person att på egen hand leva upp till bodhisattvalöftet, men genom att använda denna symbol vill Sangharakshita visa att rörelsen som helhet kan ses som den ideala buddhisten. Rörelsen är ett världsomspännande nätverk av vänskapsförbindelser där alla på ett eller annat sätt är förbundna med varandra.

Jag tycker att Dalai Lama exemplifierar allt det som Avalokitesvara står för. Han/hon förkroppsligar det ideal som som ofta kommer bort i vårt moderna och kommersiella samhälle. Inte sedan Mahatma Gandhi har det funnits en folkledare med en så djup insikt om vad fred betyder. Liksom Gandhi värderar Dalai Lama människan alltför högt för att tro att våldsmetoder skall kunna lösa problemen. Hans övertygelse är att det inom alla människor, även de grymmaste, finns medkänsla, sanningslidelse och rättskänsla. Dalai Lama har vid upprepade tillfällen givit uttryck för uppfattningen, både för sina landsmän och i internationella sammanhang, att fienden (i hans fall Kina) är en av de bästa lärarna på den andliga vägen. Fienden drar fram de negativa sidorna hos oss själva i ljuset och lära oss tålamod, självbehärskning och fördragsamhet. (Mer information om Dalai Lama under Inspiration.)