Välkommen till min hemsida

Om mig

Om inspirerande människor och företeelser, om livet och om buddhismen.

”Cherise the doctrine, live united, radiate love” Dhardo Rinpoche
Introduktion till buddhismen
(Buddhistiska gemenskapen Triratna)
En del av materialet har jag skrivit själv men de flesta av texterna är hämtade och sammanställda från olika källor som böcker, tidskrifter, hemsidor, bloggar, föredrag. Texterna kan vara förkortade, redigerade, transkriberade och översatta.