Mantran

Mandala Vajrakilaya g

 

Ett mantra är ett ord, fras eller lek med ord som reciteras eller sjungs, högt eller tyst. Ofta har dessa mantran association med buddhistiska gestalter, historiska eller mytologiska. Genom att repetera mantrat försöker man kultivera och eftersträva dessa figurers särskilda egenskaper. Mantran är äldre än buddhismen, troligen med hundratals år. Ursprunget till mantran går tillbaka till den vediska traditionen som föregick Buddha, då mantran användes som besvärjelser för att påverka eller att kontrollera gudarna. 

Shakyamuni Buddha OM MUNI MUNI MAHAMUNI SHAKYAMUNI SVAHA

Shakyamuni Buddha är ett av namnen på den historiska Buddhan,  Shakyamuni betyder den vise (muni) från Shakya-klanen, Maha betyder ”den store”. Han benämndes även Gautama Buddha, Gautama var hans familjenamn. Buddha hade också andra namn som kan kopplas till att han blev upplyst. 

Avalokiteshvara   eller Mani mantrat OM MANI PADME HUM

Att översätta från tibetanska, pali eller sanskrit är en utmaning eftersom det finns många betydelsenivåer inom språken. Nedan finner du en grundläggande förståelse. Det finns i slutändan ingen helt korrekt, eller definitiv översättning av mantrat Om Mani Padme Hum eller vad du kommer att uppnå genom att upprepa det. Dess innebörd, och vad utövare skulle vilja åstadkomma genom att använda det i meditation, är väldigt personlig. Men att reducera översättningen till exemplevis ”juvelen i hjärtats lotusblomma” gör det verkligen ingen rättvisa. Man kan säga att det inom oss alla finns en lotusblomma, men att den är täckt av lera och smuts. Om man reciterar Om Mani Padme Hum mantrat om och om igen, med rätt avsikt, tros det, att man blir av med leran och smutsen tills man blir lika gnistrande och ren, som den utslagna lotusblomman.

För att verkligen känna till våra avsikter och motiv bakom alla mantraövningar måste vi veta vad mantrat betyder. Detta gör att vår praktik blir mer meningsfull och personlig. Många människor refererar till detta mantra helt enkelt som Mani-mantrat eftersom det är det mest älskade och allmänt använda bland anhängare av Buddha. I tibetansk kultur känner man till djupet i denna fras och låter den komma in i hela ens varelse med avsikt att uppnå upplysning. Enligt Dalai Lama har Om Mani Padme Hum mantrat makten att: ”förvandla din orena kropp, tal och sinne till en Buddhas rena kropp, tal och sinne.”

I meditation upprepas mantrat i tysthet, högt eller med hjälp på andra sätt. Det kan också vara en fokuspunkt i meditationen för dig att återvända till varje gång du blir distraherad. Enligt en föreläsning som hållits av Dalai Lama, bör man recitera detta mantra om och om igen, och samtidigt kontemplera över betydelsen av varje stavelse. Med andra ord måste vi öva med lämplig avsikt och förståelse. Vilken effekt mantrat har på dig, vad det betyder för dig och vad du uppnår genom att upprepa mantrat i meditation, är för dig och bara för dig att uppleva.

”Hans Helighet Dalai Lama förklarar innebörden av Om mani padme hum mantrat. De sex stavelserna är Om ཨོཾ mani མ་ཎི padme པ་དྨེ hum ཧཱུྃ.
Om
Den första, Om består av tre bokstäver. A, U och M. Dessa symboliserar utövarens orena kropp, tal och sinne; de symboliserar också en Buddhas rena upphöjda kropp, tal och sinne. Kan oren kropp, tal och sinne förvandlas till ren kropp, tal och sinne, eller kan den inte förändras? Buddhismen hävdar inte att det finns någon som från början är fri från fel och besitter alla goda egenskaper. Utvecklingen av ren kropp, tal och sinne kommer från att gradvis lämna de orena tillstånden och deras omvandling till det rena.

Mani
Mani, som betyder juvel, och precis som en juvel är kapabel att ta bort fattigdom, så är upplysningens altruistiska sinne kapabel att ta bort fattigdomen, eller andra svårigheterna, som kommer av en cyklisk existens. På samma sätt, precis som en juvel uppfyller önskningar från kännande varelser, så uppfyller också den altruistiska avsikten att bli upplyst önskningar hos kännande varelser.

Padme
De två stavelserna, padme, som betyder lotus och symboliserar visdom. Precis som en lotusblomma som växer fram ur dy besudlas den inte av smutsen, så finns det visdom i människan även om den kan vara gömd. Det finns många olika typer av visdom, men den huvudsakliga visdomen är den som inser tomhet och förgänglighet;

  • visdom som inser att personer är tomma på att vara självförsörjande eller i huvudsak existerande,
  • visdom som inser dualitetens tomhet – det vill säga skillnaden mellan subjekt och objekt,
  • visdom som inser tomheten i den inneboende existensen.

Hum
Renhet måste uppnås genom en odelbar enhet av metod och visdom, symboliserad av slutstavelsen hum, vilket indikerar odelbarhet. I olika sutror syftar denna odelbarhet av metod och visdom på visdom påverkad av metod och metod påverkad av visdom. I mantrat hänvisar det till ett medvetande där det finns hela formen av både visdom och metod som en odifferentierad enhet.

Sålunda betyder de sex stavelserna, om mani padme hum, att Vägen är en odelbar förening av metod och visdom, att den kan förvandla din orena kropp, tal och sinne till den rena upphöjda kroppen, tal, och en Buddhas sinne.”

Först publicerad i Kindness, Clarity, and Insight av The Fourteenth Dalai Lama His Holiness Tenzin Gyatso, översatt till engelska och redigerad av Jeffrey Hopkins, medredigerad av Elizabeth Napper. Snow Lion Publications, 1984. Publicerat på internet enligt överenskommelse med Shambhala Publications, Inc., Boulder, CO. www.shambhala.com. Översatt till svenska och redigerad av Jöran Briding’’

”Om-symbolens sanskritord används ofta för att markera innehåll som rör hinduisk tro. Västerlänningar har valt om-symbolen för att markera känslor som frid, lugn, balans, att vara centrerad och fokuserad samt med upplysning. Den hänger också samman med andra religiösa symboler för känslor som rör mer allmänna ideal och värderingar. Om-symbolen används ofta i yoga, spiritualism och mystik i allmänhet, även i alternativ medicin.”
Enligt Wikipedia

”OM eller AUM är ett mantra som ofta används av meditatörer. Det sjungs alltid i samband med böner och under alla ceremonier. Många anser att OM är det heligaste och starkaste av alla mantran.
Inom hinduismen representerar OM treenigheten Brahma, Vishnu och Shiva.
I kristendomen symboliserar ordet hela universum och ska vara «Ordet» som Johannes skrev om i början på sitt evangelium: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Joh 1:1-2
Fick veta från en fröken Om att OM var ett ljud som man kunde höra inifrån och meditera på.”
OM enligt ”En ofrivillig yogis självbiografi” av Bernards Bauder

”Om mani padme hum = O juvel i lotusblomman”
Enligt Nils Uddenberg i ”Drömmaren: en bok om Sven Hedin”

Tara OM TARE TU TARE TURE SVAHA

Padmasambhava OM AH HUM JETSUN GURU PADMA SIDDHI HUM