Dhammapada

Dhammapada är en textsamling från Palikanon, den kanoniska skriftsamlingen för Theravadabuddhismen och består av 423 verser som särskilt berör etik och moral. Texten är mycket uppskattad i väst, vilket reflekteras i de många översättningar den har fått till västerländska språk, bl a svenska. Det anses att Dhammapada går tillbaka till Buddha själv och tillhör hans första yttranden efter upplysningen. Dhammapada traderades i flera hundra år efter Buddhas död för att därefter skrivas ner på det numera utdöda språket Pali. Exempel från Dhammapada:

 • Den som tar tillflykt till den upplyste, till sanningen och till den andliga gemenskapen,
 och som har en fullkomlig insikt i de fyra ädla sanningarna – sanningen om lidandet, dess orsak, dess upphörande och den ädla åttafaldiga vägen som leder till lidandets upphörande – den har funnit en trygg tillflykt, den har funnit den bästa tillflykten. Den som tar sin tillflykt till detta,
 befrias från allt lidande.                                                                                                                                         
 • Att sluta göra det onda, att odla det goda, att rena sitt sinne (mind), att inte tala illa om andra, att inte skada, att öva återhållsamhet enligt läran, att äta med måtta, att leva obunden till det världsliga, att ägna sig åt högre sinnestillstånd. Det är buddhornas lära.       
 •                                                                          
 • Upplevelser föregås av sinnet, styrs av sinnet och är skapade av sinnet. Om man talar eller handlar med ett rent sinnelag, följer en lyckan likt ens skugga som aldrig viker från ens sida. Hat stillas aldrig av hat, hat stillas endast av kärlek – detta är en evig lag. 
 •                                                                                             
 • Sinnet är flyktigt och svårt att kontrollera, fäster sig vid vad det behagar. Det är bra att tämja sinnet. Ett tämjt sinne bringar lycka. Sinnet är oerhört subtilt och svårfångat, fäster sig vid vad det behagar. Låt den insiktsfulle vakta över sinnet. Ett väl vaktat sinne bringar en lycka. Sinnet rör sig vida omkring och går sin egen väg, okroppsligt är det och dväljs i hjärtats grotta.                                                                                                                                                                          
 • Den som för sin egen skull reciterar endast en liten del av de heliga skrifterna, men som lever i enlighet med deras innebörd och överger begär, hat/illvilja och okunnighet/illusion – med äkta förståelse – med ett fritt sinne – utan att binda sig vid något av detta, en sådan människa gynnas i det andliga livet.                                                                                                                                                                                                                                           
 • Låt den stillsamme, insiktsfulle och vise röra sig i livet
 som ett bi, biet tar honung från blomman utan att skada.                                                                                                                                         
 • Man ska inte uppehålla sig vid andras fel,
 vad de än har gjort och inte gjort. Istället ska man
 besinna vad man själv gjort och inte gjort.   
 •                                                                                      
 • De bästa vännerna är de pålitliga.
 Hälsa är den största gåvan.
 Förnöjsamhet den största rikedomen.
 Den högsta lyckan är att uppnå Nirvana.                                                                                                                                                                                                       
 • En del inser inte att vi alla färdas mot döden i det här livet. De som inser detta löser sina konflikter med andra. Medvetenhet är vägen till det odödliga, omedvetenhet vägen till döden. De som är medvetna dör inte, medan de omedvetna är likt de döda.

Från Sangharakshitas engelska version, översättning av Viryabodhi, redigerat av Jöran Briding

Dhammapada