Ratnasambhava

      

 

Ratnasambhava betyder ”den som tillverkar juveler eller den juvel födde” och han representerar skönhet och den gränslösa rikedomen som det upplysta sinnet har. Ratnasambhava kallas också ibland för ”givandets Buddha”. Mamaki, hans följeslagerska eller partner, identifierar sig med alla varelser. Hon bryr sig om alla, hennes kärlek kan liknas med den kärlek som en moder känner för sitt barn. Mamakis kärlek kan också liknas med en flod som svämmar över sina bräddar och når överallt. Han är en av de fem arketypiska buddhorna som avbildas i de fem buddhornas mandala. En bild symboliserar mycket mer än ord och begrepp kan göra, en arketypisk bild engagerar hela vårt väsen – kropp, tal och sinne. Symboler är mycket viktiga i alla religioner och även i buddhismen eftersom dom talar till hela vårt väsen – omvandlar dom oss. Symbolerna kommunicerar på ett språk som har kraften att väcka oss, på ett sätt som rationella argument inte kan göra.

Ratnasambhava avbildas gyllengul eller i en färg likt milt solsken, hans gest eller mudra, med högra handen vilande mot höger knä med handflatan utåt, symboliserar en gränslös givmildhet. Färgen gul står för behärskning, avhållsamhet och närande. Han vill lindra alla människors lidande, även deras vardagliga lidande. Han förknippas också med rikedomar och är generös utan åtskillnad. Han gör ingen skillnad på status, utan ger lika till alla, alla varelser är lika värdefulla för honom. 

Oavsett vår sociala position, vår ras eller kön, till och med oavsett vilken livsform, kommer vi från samma jord.Det sägs att den stora svagheten med den mänskliga världen är stolthet. Stolthet är människorikets ”gift”. Vår stolthet håller oss tillbaka, begränsar oss. Stolthet kan förlängas till att inkludera alla negativa jämförelser. Man kan inte säga att vi är bättre eller sämre än andra. Vi är alla olika individer med unika kombinationer av goda eller dåliga kvaliteter.  Alla är vi unika men består ändå, ända ner på atomnivå, av helt identiska beståndsdelar.

I Livets hjul representerar Ratnasambhava det gemensamma hos alla varelser – att allt lever – och att han bryr sig lika mycket om alla. I Livets hjul återges livet på ett grafiskt sätt, hela den cykliska tillvaron. De här olika världarna som symboliskt avbildas kan tolkas som olika sinnestillstånd – som alla kan upplevas av människan. Ratnasambhava uppmuntrar oss också att odla en mer estetisk uppskattning av livet. Ett bra sätt att åstadkomma detta är att till vara naturens skönhet på något vis. Ett skäl till att varför människor slappnar av i en naturlig miljö, är att den inte stimulerar vår tendens till nyttotänkande. Man kan inte använda eller äga t.ex. en solnedgång eller en regnbåge.