Visdomsord

6.Lotus Bali Hat 3

Respektera gamla, när du är ung. Hjälp dom svaga, när du är stark. När du har fel, erkänn dina brister. Därför att en dag kommer också du vara gammal, svag och ha en bristande förmåga.

En människa som tjänar andra med materiella förnödenheter, lever lyckligt i detta liv och i framtida liv. En sådan människa är värd all respekt och vördnad.

Om du ser ditt liv som en lång inlärningsprocess kommer allt mindre som händer i ditt liv att vara meningslöst och allt mer vara meningsfullt. Svårigheter ger en möjligheter att lära sig, att växa och att bli en bättre människa.

Du kommer få uppleva en positiv förändring i ditt liv när du ser människor som dina lärare, speciellt de som utmanar dig och får dig att reagera.

Goda och dåliga människor skiljer sig åt radikalt. En falsk och ond vän kan skada dig mer än ett farligt djur. Ett farligt djur kan bara skada din kropp, men en falsk vän kan skada ditt sinne.

Om du är en genuint god människa behöver du inte lägga ner tid på att bevisa det.

Okunniga människor uppskattar aldrig vänlighet visat dem, men visa människor visar uppskattning och är tacksamma. De försöker uttrycka sin uppskattning och tacksamhet genom att ge något tillbaka, inte bara till sin välgörare, utan till alla oberoende av gärningar.

Förmågan att ta allt lite lättare medan vi åldras är en form av visdom där man lär sig att inte hänga upp sig på småsaker, att inte satsa alltför hårt på något för att nå ett visst resultat.

En människa som inser vad som är en felaktig åsikt och istället står över åsikter, ser saker och ting som de verkligen är – hon är värd all respekt och vördnad.

En människa som är fylld av hat kommer att lida men den som överkommer hatet och som ser alltings förgänglighet förstår att det inte finns något eller någon att hata. Att hålla fast vid ilska är som att ta ett hett vedträ och att försöka kasta det på någon; du blir själv bränd.

”Hat stillas aldrig av hat. Hat stillas endast av kärlek. Detta är en evig lag.” 
/Dhammaphada

Om du i en konflikt omedelbart känner ilska har du redan slutat sträva efter lösningen; istället försöker du gynna dig själv.

Tala inte hårt till någon, de som blir tilltalade kommer att svara dig på samma sätt. Argt och hårt tal är smärtsamt; både för dig själv och den tilltalade.

Den vise kan forma sitt sinne. Precis som att man kan leda vatten dit man vill eller att en pilmakare kan göra sina pilar raka eller att en snickare kan forma trä.

Det är bättre att vinna över sig själv än att vinna tusen strider. Då är segern din, den kan inte tas ifrån dig. Inte av något eller någon – inte av änglar eller demoner – inte av himmel eller helvete.

Vägen till lycka finner du inte i himlen. Den finns inom dig. Ingen kan och ingen bör försöka frälsa dig. Man måste själv beträda vägen. Bättre med ett ord som ger frid, än tusen heliga ord.

Det är dåraktigt att vara inaktiv och lat, kloka och visa människor strävar oegennyttigt mot det goda. Att vara overksam och lättjefull är en snabb och lätt väg till döden, men att vara flitig, omsorgsfull och noggrann är ett sätt att leva.

Övervärdera inte det du har, var inte avundsjuk på andra. Om man är avundsjuk uppnår man inte frid.

Om du vill bli lycklig; meditera – lev anspråkslöst – var ödmjuk och tolerant – utför allting så att du inte behöver skämmas. Var som solen, kom fram bakom molnen; lys och ge värme åt alla, utan undantag.

Låt oss vara tacksamma, för om vi inte lärt oss mycket idag så har vi alla fall lärt oss lite. Om vi inte har lärt oss någonting så är vi alla fall inte sjuka. Om vi är sjuka är vi alla fall inte döda. Så låt oss vara tacksamma.

Hälsa är den största gåvan, tillfredsställelse den högsta rikedomen, tillit den bästa relationen. Att hålla kroppen vid god hälsa är en skyldighet. Annars är inte heller sinnet friskt och starkt.

Gå inte efter utseende – det kan bedra. Gå inte efter rikedom – den kan ta slut. Gå efter det som gör dig glad, det behövs bara ett leende för att göra en dålig dag bättre. De lyckligaste människorna är inte de som har mycket pengar utan de som på bästa sätt använder det de har.

Om man vill må bra ska man inte sörja det förflutna, oroa sig för framtiden eller förutse problem. Fastna inte i det förflutna, dagdröm inte om framtiden. Man ska istället försöka leva i nuet, vist och ärligt.

Om du lever ett vist liv, kan ingenting skada dig. På livets resa är tillit näring, skickliga gärningar är skydd, visdom är skydd på dagen och medvetenhet är skydd på natten. Tålamod är en av de svåraste disciplinerna, men det är till den som har tålamod den slutliga segern kommer.

En människa som inte utför några oskickliga gärningar, varken i tankar, i ord eller i handlingar, är som en lotusblomma som växer i dy och i smuts men som blommar ut i skönhet och renhet. Varken eld, våld, hat eller död; kan ta bort goda gärningar. En sådan människa är värd all respekt och vördnad.

Om du har lyckan att bli född som människa i den här världen, där du kan uppnå upplysning, försök då att övervinna och besegra ”samsara” (den här världen, där det också finns begär, hat och okunnighet), försök att leva opåverkad och obesudlad.

Det finns många slags lidanden i den här världen, sorg och fysisk smärta, alla olika sorters lidande är orsakat av olika former av begär. Om begär inte fanns, skulle det heller inte finnas lidande. Den som lever utan begär, lever också utan lidande. En sådan människa är värd all respekt och vördnad.

Redigerat, inspirerat och sammanställt av Jöran Briding