Visdomsord

 

6.Lotus Bali Hat 3

Hat stillas aldrig av hat. Hat stillas endast av kärlek. Detta är en evig lag. 
/Dhammaphada

ALLMÄNT

 • Ingen kan frälsa dig, man måste själv börja gå den andliga vägen.
 • Varken eld eller vind, födelse eller död; kan ta bort goda gärningar.
 •  När man haft bråttom länge måste man stanna upp och vänta på sin själ.
  /Kinesiskt ordspråk
 • En idé som utvecklas och genomförs är bättre än om den bara finns i huvudet.
 • Till och med döden behöver inte fruktas; om du har levt ett vist och skickligt liv.
 • Ingen religion är skyldig till terrorism. Människor är skyldiga till våld och terrorism.
  /Barack Obama
 • Att hålla fast vid ilska är som att ta ett hett vedträ och att försöka kasta det på någon; du blir själv bränd.
 • En falsk och ond vän kan skada dig mer än ett farligt djur. Ett farligt djur kan bara skada din kropp, men en falsk vän kan skada ditt sinne.
 • Ödmjukhet och vänlighet är inte tecken på svaghet och misströstan eller förtvivlan utan yttringar av styrka och beslutsamhet.
  /Kahlil Gibran
 • Tala inte hårt till någon, de som blir tilltalade kommer att svara dig på samma sätt. Argt och hårt tal är smärtsamt; både för dig själv och den tilltalade.
 • Den vise kan forma sitt sinne. Precis som att man kan leda vatten dit man vill eller att en pilmakare kan göra sina pilar raka eller att en snickare kan forma trä. 
 • Förmågan att ta allt lite lättare medan vi åldras är en form av visdom där man lär sig att inte hänga upp sig på småsaker, att inte satsa alltför hårt på något visst resultat.
 • Det jag med åren har förlorat av min kapacitet för strängt mentalt arbete verkar jag ha vunnit i min förmåga till ögonblicklig, nästan orättvist obehindrad insikt.
 • Det är bättre att vinna över sig själv än att vinna tusen strider. Då är segern din, den kan inte tas ifrån dig. Inte av något eller någon – inte av änglar eller demoner – inte av himmel eller helvete.
 • Att vara overksam och lättjefull är en snabb och lätt väg till döden, men att vara flitig, omsorgsfull och noggrann är ett sätt att leva. Det är dåraktigt att vara inaktiv och lat, kloka och visa människor strävar oegennyttigt mot det goda.
 • Var som en lotusblomma som växer i dy och som reser sig för att stå ren. Du som har lyckan att vara född som människa i den här världen, försök att övervinna och besegra ”samsara” (den här världen) och lev opåverkad och obesudlad.
 • Goda och dåliga människor skiljer sig radikalt. Okunniga människor uppskattar aldrig vänlighet visat dem, men visa människor visar uppskattning och är tacksamma. Visa försöker uttrycka sin uppskattning och tacksamhet genom att ge något tillbaka, inte bara till sin välgörare, utan till alla oberoende av gärningar.

LYCKA

 • Bättre med ett ord som ger frid, än tusen heliga ord.
 • Vägen till lycka finner du inte i himlen. Den finns inom dig.
 • Ingen kan och ingen bör försöka frälsa dig. Man måste själv beträda vägen.
 • Hälsa är den största gåvan, tillfredsställelse den högsta rikedomen, tillit den bästa relationen.
 • Övervärdera inte det du har, var inte avundsjuk på andra. Om man är avundsjuk uppnår man inte frid.
 • Om du vill bli lycklig; meditera – lev anspråkslöst – var ödmjuk och tolerant – utför allting så att du inte behöver skämmas. Var som solen, kom fram bakom molnen; lys och ge värme åt alla, utan undantag.
 • Låt oss vara tacksamma, för om vi inte lärt oss mycket idag så har vi alla fall lärt oss lite. Om vi inte har lärt oss någonting så är vi alla fall inte sjuka. Om vi är sjuka är vi alla fall inte döda. Så låt oss vara tacksamma.
 • Gå inte efter utseende – det kan bedra. Gå inte efter rikedom – den kan ta slut. Gå efter det som gör dig glad, det behövs bara ett leende för att göra en dålig dag bättre. De lyckligaste människorna är inte de som har mycket pengar utan de som på bästa sätt använder det de har.

MEDVETENHET

 • Fastna inte i det förflutna, dagdröm inte om framtiden. Lev i nuet.
 • Att hålla kroppen vid god hälsa är en skyldighet. Annars är inte heller sinnet friskt och starkt.
 • Tålamod är en av de svåraste disciplinerna, men det är till den som uthärdar den slutliga segern kommer.
 • Om du i en konflikt omedelbart känner ilska har du redan slutat sträva efter lösningen; istället försöker du gynna dig själv.
 • Om man vill må bra ska man inte sörja det förflutna, oroa sig för framtiden eller förutse problem. Man ska istället försöka leva i nuet, vist och ärligt.
 • På livets resa är tillit näring, skickliga gärningar är skydd, visdom är skydd på dagen och medvetenhet är skydd på natten. Om du lever ett vist liv, kan ingenting skada dig.
 • Om man försöker uppleva allt utan reservationer och mentala blockeringar, utan att dra sig tillbaka och utan att bli självisk och egocentrerad. Då är det lättare att vidmakthålla en fullständig acceptans och öppenhet för alla situationer och till alla människor.
  /
  Dilgo Khyentse Rinpoche

6.Lotus Bali Hat 3

 

 

 

 

Sammanställt, redigerat och/eller översatt av Jöran Briding 2010