Karuna

582590_319682941434963_319681794768411_733932_519475990_n                                                                                                       

Karuna är ett sanskritord som betyder ”medkänsla i handling”. Karuna är en religiöst obunden hjälporganisation som möjliggör för utsatta och marginaliserade människor i Sydasien att utveckla sina kunskaper, sin värdighet och sitt självförtroende så att de kan förändra sina liv. Karunas vision är en värld utan fördomar, där varje människa har möjlighet att utveckla sin potential, oberoende av bakgrund eller tro.

Världen lider. Men de flesta stänger ögon och öron. De ser inte det lidande, otillfredsställelse (Dukkha på sanskrit) eller smärta som oavbrutet strömmar genom livet. Deras egen lilla glädje eller sorg gör dem blinda och döva. De är begränsade av sin själviskhet och inskränkta i sitt hjärta. Insikten om den universella lagen om otillfredsställelse och lidande är den verkliga grunden till vårt lidande; inte ett enskilt lidande. Det är medkänsla som avlägsnar det stora, tunga hindret, öppnar dörren till frihet, gör det inskränkta hjärtat stort som världen. Medkänsla tar bort den förlamande tyngden från hjärtat. Ett hjärta fullt av medkänsla vacklar inte, det förblir oförändrat, lugnt och stilla. Medkänsla gör att vi accepterar vårt eget liv genom att visa på andras liv som oftare är mycket hårdare och svårare än vårt eget.

Karuna grundades 1980 av medlemmar i Buddhistiska gemenskapen Triratna för att hjälpa daliter (”untouchables”) att själva skapa sig ett bättre och mer meningsfullt liv. Grunden hade lagts av Dr Bhimrao Ambedkar, Indiens första justitieminister, arkitekt för Indiens konstitution, buddhist och själv dalit. Vilka är då de oberörbara – daliter? De befinner sig utanför hierarkin, i botten av alla mätbara skalor, utanför kastsystemet, de kan inte räkna med att göra någon  ”kastresa”. Annat än, möjligen, i nästa liv förutsatt att man uppför sig väl och accepterar sin lott i detta liv. Så det är en grym lott, eftersom bara  beröringen eller att andas samma luft som en dalit  är smittsamt (tror fortfarande många Indier), man försöker till och med undvika åsynen av en dalit. 

Mer än 300 miljoner människor i Sydasien lider av otrygghet, förtryck och mentalt eller fysiskt våld på grund av sin kast eller sin etniska grupptillhörighet. De nekas regelmässigt grundläggande mänskliga rättigheter som tillgång till utbildning, hälsovård, lagskydd och acceptabla levnadsförhållanden. Inom olika Karuna-stödda projekt arbetar tusentals människor som hjälper människor att lyfta sig ur misären. Verksamheten omfattar barnhem och skolor för gatubarn, läs-, skriv- och datorutbildning för kvinnor, medicinsk hjälp till sjuka, mikrolån, katastrofhjälp till kastlösa. 

karunaprabha

Karunaprabha: ”Jag vill hjälpa dem som har en liknande bakgrund som jag …. flickor som liksom jag kommer från fattiga familjer…och som kan hjälpa andra fattiga människor”. Så uttrycker sig Karunaprabha, som lyft sig själv ur mycket fattiga förhållanden, utbildat sig till läkare och som idag hjälper andra utsatta flickor i Punes slum.

yashosagarYashosagar: ”Kastväsendet förstör livet för miljoner människor i Indien. Ändå kan man se att begreppet bara existerar i människornas föreställningsvärld. Buddhismen har gett daliterna en ny identitet och befriat dem från den katastrof som kastväsendet utgör. Och med en ny identitet kan de bidra med värdefulla insatser för samhället”. Yashosagar har lett en organisation bestående av ca 250 socialarbetare, till största delen daliter, som hittills kunnat hjälpa ca 20 000 biståndstagare. 70 procent av kostnaderna har Karuna stått för genom donationer. Resten har skjutits till av indiska staten.

För att enkelt, både för dig och oss, stödja Karunas verksamhet regelbundet kan du göra en stående överföring till Karunas bankkonto nr hos Swedbank 8327 9 914.834.644-9. Du kan även göra enstaka insättningar till Karunas bankgiro nr 627-3965, betalningsmottagare; Buddhistiska gemenskapen Triratna. Skriv gärna ditt namn och din e-postadress. Eller också donera direkt till vårt Swish nr 123 699 13 68.

Se oss också på Facebook (Karuna, Sverige). Information på engelska om Karunas verksamhet i Sydasien finner du på www.karuna.org/.

 

35