Kommunikation

images-7

 

Kommunikation är en stor del av våra liv. Alla våra relationer är beroende av det, men kan ofta gå fel eller att vi förlorar tålamodet, särskilt med människor vi är nära. Här är några förslag för att utveckla din kommunikation.

1 . Lägg märke till dina vanor
Vanor spelar en stor roll i hur vi kommunicerar, så du måste fundera över hur och vilka svårigheter som kan uppstå. Lägg märke till om du har en tendens att fokusera på vad andra gör när saker går fel. Om du kan identifiera vad du själv bidrar med kan en förändringen bli märkbar.

2. Använd meditation
När vi mediterar dyker det ofta upp argument och olösta problem i medvetandet. Du kan använda den tiden till att lägga märke till hur de påverkar dina känslor eller hur kroppen känns. Dessa är alla ledtrådar till hur vi gör våra tolkningar. Lägg märke till din tendens att döma dig själv när problem uppstår, försök istället att uppmuntra ett vänligt bemötande gentemot dig själv och andra.

3 . Identifiera vad som verkligen är viktigt
Kommunikation är mest effektivt när vi kan förmedla, på ett enkelt och tydligt sätt, vad som är viktigt och varför. Om du lyckas med det kan du få andra att bli benägna att förstå och sympatisera med vad du försöker säga.

4. Kontakt
Empati är den verkliga nyckeln till en bra kommunikation och kan hjälpa oss att lyssna mer till vad den andra personer säger. Använd din fantasi för att få kontakt med andra och försöka känna vad som verkligen är viktigt för dem, även om de inte är riktigt kan uttrycka vad de vill ha sagt.

5 . Var sanningsenlig
Det är intressant att lägga märke till de små sätten på vilka vi kan undvika att säga sanningen, överdriva, smickra eller slingra oss ur en besvärlig kommunikation. Små undanflykter kan stå i vägen för en kontakt. Det finns inget enkelt svar på vad vi ska säga när någon frågar: ”ser den här klänningen bra ut på mig?”  

6. Uttryck vänlighet
Uttryck tydligt din uppskattning av den andra personen och leta efter möjligheter att uppmuntra han/henne.

7 . Hitta rätt
Att vara sanningsenlig kan ibland verka i strid med att vara vänlig och konsten att uttrycka sig på ett skickligt sätt. Ibland innebär det att hitta rätt tidpunkt att försöka förmedla en svår sanning, det handlar också om att hitta rätt balans.

8 . Undvik skvaller
Ofta utgörs samtal på arbetsplatser och i sociala situationer av suckande, skvallrande och kritiserande. Notera vilken effekt dessa har på dig själv och försök att inte dras med.

9 . Minska ”input”
Mer och mer av vår tid tycks vara fylld med e-post, sociala medier och underhållning. Sinnesnärvaro och ett lugnt medvetande behöver mentalt utrymme, så experimentera med att minska dina intryck. Perioder av tystnad, särskilt när du tillbringar tid ensam eller på retreat kan vara ett sätt.

10 . Njut av språk
Tyck om ord, läs poesi, tala väl (minska ditt svärande!). De bästa kommunikatörerna förstår att orden är värdefulla och har många betydelser och uttryck. Läs författare som också älskar och förstår språket, och försök vara ”mindfull” i allt vad du skriver: till och med i e-post!

 För att förtydliga hur fulländat tal kan se ut vill jag citera några texter som jag har hittat:

”Tala mjukt om dig själv så att ingen misstar sig och tar din högsta sanning för skryt.
Tala lågmält, så ingen tror att du bara söker uppmärksamhet.
Tala vänligt, så att alla får höra om kärleken.
Tala öppet, så ingen tror att du har något att dölja.
Tala tydligt, så att du inte kan misstolkas
Tala ofta, så dina ord verkligen gör sig hörda.
Tala respektfullt, så att ingen blir skymfad.
Tala kärleksfullt, så att varje stavelse kan hela.”

”Om du vet att någonting du säger inte är hjälpsamt och inte sant, säg ingenting.
Om du vet att någonting du säger kan vara hjälpsamt men är osant, säg ingenting heller.
Om du vet att någonting du säger inte är hjälpsamt men sant, säg ingenting nu heller.
Men om du vet att någonting du säger är både hjälpsamt och sant, då kan man prata.”

Se även steg tre ”Fulländat tal” på ”Den ädla åttafaldiga vägen