IDEAL

<< tillbaka

– att vad som än händer försöka vara medveten, i tal och kommunikation, i handling och gärningar samt i tankar och känslor.

– att vad som än händer försöka utstråla metta, en kärleksfull vänlighet som är villkorslös och allomfattande.

– att alltid försöka skapa harmoni och lugn.

– att för alla varelser försöka känna medkänsla och empati.

– att vad man än ser eller upplever endast uppmärksamma det positiva.

– att vid alla tillfällen försöka vara generös med tid, kunnande, energi och pengar.