DE TOLV LÄNKARNA – ”NIDANAS”

<< tillbaka

Det finns i buddhismen en undervisning om hur villkorlighet binds i ihop en kedja med tolv länkar. Länkarna nidanas är Buddhas undervisning hur livet formas av tidigare gärningar, hur nuvarande erfarenheter uppstår under förutsättning av vad som har tilldragit sig tidigare, och hur framtida medvetandet är en produkt av den etiska kvaliteten av kropp, tal och sinne som utförs i nuet. Vi kanske också har förstått, att undervisningen av villkoren är en medelväg mellan ytterligheterna av annihilism och eternalism. Länkarna representerar dessutom Buddhas undervisning om hur återfödelse är möjligt om det inte finns någon varaktig själ eller något varaktigt ”jag”. Kort sagt, länkarna lär att vår nuvarande existens beror på vår okunskap om verkligheten. Så länge dessa förhållanden kvarstår, fortsätter också grunden för dukkha.