Buddhismens utbredning

200px-Flag_of_Buddhism.svg[1]

Den buddhistiska flaggan

 

Buddhismen ser annorlunda ut i olika länder, men det som ser lika ut i överallt är att man tar sin tillflykt till De tre juvelerna. Dessa är; Buddha, den upplyste läraren. Dharma, läran samt Sangha, den andliga gemenskapen. Att ta sin tillflykt innebär att man orienterar sitt liv mot De tre juvelerna, att man utövar vad de står för och låter dem gradvis omvandla ens liv.

Att buddhismen har lyckats sprida sig till länder med så olika kulturer och trossystem, tror jag, beror på dess anpassningsförmåga, de många paradoxerna i den buddhistiska läran och dess tolerans. Buddhismen bredde ut sig till andra länder på fredlig väg, utan att ofreda de religioner som redan fanns där, buddhas lära är inte blodbefläckad. Dharma (den buddhistiska läran) förkunnar fred, kärlek, medmänsklighet och medkänsla. Buddhas undervisning var så glasklar och insiktsfull att den aldrig kunde missförstås.

Några hundra år efter Buddhas födelse etablerades den buddhistiska läran i Sri Lanka. Från Sri Lanka spreds den sjövägen till Thailand, Burma och övriga Indokina. Buddhismen kom även till Afganistan och norrut till Tibet och Mongoliet samt fick även fast fotfäste i Kina. Därifrån kom den till Korea och spreds vidare till Japan. Buddhismen blev också stark i Indonesien. Man kan inte särskilja buddhismens historia från österländsk historia eller österländskt samhälle. Av alla inflytanden som påverkat den asiatiska kulturen är buddhismen det djupaste.

Stupas at Borobodour, Java g

 

 

 

Stupas vid Borobodour på Java

Alla olika inriktningar inom buddhismen försöker naturligtvis förmedla sin undervisning till en modern människa men en del går längre än andra i sin reformsträvan. Av de senare är Buddhistiska gemenskapen Triratna (Västerländska Buddhistordens Vänner) ett exempel.

Det finns idag runt 350 miljoner buddhister världen över och en växande andel av dem är västerlänningar. (I Sverige finns det ca 15 000 buddhister.) De följer ett antal olika buddhistiska traditioner, men alla karakteriseras de av: icke-våld, en icke-dogmatisk hållning, tolerans av olikheter och av utövandet av meditation (i en eller annan form).

Referenser: wwww.dhamma.se och Buddhistiska gemenskapen Triratna