Begär

Enligt buddhismen är begär en av orsakerna till lidande eller otillfredsställelse, vår känsla av frustration, att något saknas. Motsatsen till begär är hjärtats och sinnets frihet från begär, vilket är buddhismens mål. Lycka och tillfredsställelse kommer inte av att få det du vill ha, utan från en befrielse från begär.

Vad är begär?
Begär är en längtan efter en positiv upplevelse som vi ännu inte njuter av. Vi kan stå ut med smärta, lidande eller umbäranden så länge vi tror att vi kan bli fri från dom. Så länge vi har något hopp om att uppfylla begäret, brukar vi inte märka dess obehagliga sida, därför förväntan på ett framtida nöje döljer vår nuvarande smärta, precis som socker kan dölja en obehaglig smak. Till exempel kan man begära materiella saker, andra människor, status eller trygghet. Ingen av dessa saker är tillförlitliga, de förändras, men eftersom lusten att ha eller äga dom här sakerna leder till gripande och fasthållande, att inte vilja släppa taget, kommer den här lusten att oundvikligen resultera i en känsla av osäkerhet, förlust och frustration. Om begären blir beroendeframkallande kan dom t.o.m leda till missbruk. Begär är smärtsamt.

Gillande och ogillande.
Våra erfarenheter, några trevliga, några obehagliga, drar oss och driver oss. De drar oss och driver oss på grund av våra preferenser, på grundval av vad vi gillar och ogillar. Frågan är vem som bestämmer? Mycket av det vi gillar och ogillar är ganska godtyckligt, men vi tillåter det att styra våra liv. Kan du någonsin ordna ditt liv så att du alltid kommer att få vad du vill ha och aldrig få det du inte vill ha? Om vi styr våra liv genom vårt gillande och ogillande, genom att söka efter kortsiktig tillfredsställelse – när kommer vi då att få tid att finna mening och att göra en verklig skillnad i världen? Trevliga upplevelser är underbara, de uppfriskar ditt liv, men de kan också lätt förorenas av begär.

En av dom radikala och kanske bakvända buddhistiska förslagen är inte att låta dina preferenser bestämma. Du använder inte den vanliga förståelsen av att bedöma saker längre. Istället börjar du lära dig vad som är skickligt och vad som är oskickligt, för att använda den buddhistiska terminologin. Du försöker inte gå efter erfarenheter, istället försöker du bestämma hur du ska agera. Det är ett radikalt annat sätt att leva ett mänskligt liv. En skicklig handling leder dig till mer expansiva och friare sinnesstämningar och är positiv både för dig själv och andra. En oskicklig handling ger upplevelser som är egoistiska, oroliga och spända och som skadar både dig själv och andra.

Begär eller önskningar är okej!
Det är inte nödvändigtvis något fel på begär. Det är det som är problemet. Men det finns olika sorters önskningar – det finns en önskan att stimulera och tillfredsställa, vilket tenderar att orsaka oss problem. Men det finns också hälsosamma önskningar eller begär. När vår art utvecklades behövde vi mat, vatten, kamratskap, välbefinnande, skydd, acceptans, tillhörighet och förstås kärlek och sex, etc. Dessa begär kommer från vårt evolutionära förflutna och vår uppfostran. Det finns också en önskan om vetskap om det okända, om mening, om sanning och om ett liv som ger lycka till sig själv och andra.

Hur man arbetar med begär?
Notera att man har begär, att man har obehag. Stanna med dom, stanna med erfarenheten, känslan. Tänk dig att vara intresserad av vad som händer men utan att begäret behöver vara rätt, att dom inte behöver vara avsedda för dig. Att avstå från någonting är en stor dygd i buddhismen – det betyder att inte följa begären slaviskt, att inte greppa efter dom. Att vara medveten om erfarenheter, börjar med kroppen, odla uppskattning, vänlighet. Lär dig att begären är inbyggda och omedvetna och att dom leder till lidande på grund av att allt är obeständigt. Eftersom allt förändras och att om du inte kan släppa taget kommer du att bli sårad och besviken. Att verkligen förstå detta är insikt.

Från: Sangharakshita, grundaren av Buddhistiska gemenskapen Triratna.