Rosens hjärta

images (10)

Allt man behöver för den här övningen är en ros och en lugn plats att vara på. Börja med att fokusera och betrakta rosens centrum – dess hjärta. En ros påminner mycket om livet: man möter törnen ibland, men om man bara tror på sina drömmar kommer man förbi dem in till blommans skönhet. Lägg märke till rosens färg, struktur och utformning. Njut av dess doft och tänk inte på någonting annat än den vackra blomman framför dig.

Till en början kommer det andra tankar och tränger sig på och distraherar. Så är det när sinnet är otränat. Men oroa dig inte – det blir snart mycket lättare. Om det kommer upp tankar i form av distraktioner tänk då frågan ”vad/vem är det som har denna tanke”, men invänta inget svar. Återvänd bara till uppmärksamheten på rosen, använd tekniken ”vad/vem…” för att tysta och blockera alla andra tankar. Om detta inåtvända, tysta frågande pågår uthålligt blir ”vad/vem…” tanken till mycket stor hjälp. Och det är inte vilken tanke som helst. Den är konstruerad så att den inte bara blockerar andra tankar – utan samtidigt även riktar uppmärksamheten på den universella medvetenheten, alla tankars upphov och hemvist. Att öppna sitt hjärta för den universella medveten är inte bara att tysta vandrande tankar, det är också att med hela sitt väsen kärleksfullt vända sig mot det heliga.

Återgå bara till att fokusera på rosen, och snart blir tankarna starkare och mer disciplinerade. De första dagarna kommer du att tycka att det är svårt att sitta ens i fem minuter på det här viset. Men det är en ritual som måste utföras många dagar för att få någon effekt. Efter en eller ett par veckor kan du hålla på i tjugo minuter utan att tankarna börjar vandra iväg till annat. Det är första tecknet på att du håller på att återta kontrollen över sinnets fästning.

Det uppstår distraktioner och störningar därför att tankekontrollen inte är tillräckligt utvecklad. ”Tanketomhet” är inte något som egot gläds åt eller ser fram emot. Därför ser det till att det uppstår störningar av olika slag. Egot släpper inte frivilligt kontrollen. Egot vet att meditation leder till att dess herravälde minskar och så småningom upphör. Men det är inte bara tankar och känslor som drar iväg med uppmärksamheten. Det kan även vara ljud och dofter, kanske en kroppsdel som börjar klia eller värka, naturliga passioner som gör sig påminda.

Ett sätt att underlätta meditationen är att vid udda tidpunkter under dagen, när omständigheterna så medger, vända uppmärksamheten inåt mot tystnaden och stanna där några minuter. Tidens längd betyder mindre. Koncentrationens kvalitet är det avgörande. Sådana oplanerade, tankefria avbrott insprängda här och där under dagen är till stor hjälp.

Då blir det enklare att fokusera på vad du beslutar dig för att rikta tankarna mot. Antingen kontrollerar du tankarna, eller också kontrollerar tankarna dig. Rent praktisk kommer det att innebära att du känner dig lugnare inombords, oron börjar istället övergå i ökad energi och optimism. Du kommer att uppleva en ny glädje i livet, och din förmåga att uppskatta de många gåvor livet givit dig mångdubblas. Det är din tysta tillflyktsort, din oas, din ö av frid. Underskatta aldrig kraften i tystnad och stillhet. Det är det första steget till att återknyta kontakten med det universella livet.

Ovannämnda är exempel på en utåtvänd fokusering. I en inåtvänd fokusering koncentreras uppmärksamheten exempelvis på andningen eller en känsla. Experimentera med olika koncentrations- och närvaroövningar till du fastnar för en – och håll dig sedan till den.

Okänd källa (taget från internet)