Negativa/Positiva tankar

images (8)

Tänk igenom på kvällen, just innan du somnar, hur nästa dag sannolikt kommer gestalta sig – händelser, sammanträffanden och så vidare…

Föreställ dig så intensivt som möjligt hur du bör förhålla dig i dessa situationer. Försök att se dig själv som en ambassadör för visdomen, medkänslan och generositet. Detta gäller särskilt om du ska träffa personer med vilka personkemin inte riktigt stämmer.

I gränsområdet mellan vaka och sömn påverkas ditt undermedvetna av denna intensiva visualisering så att du nästa dag, när händelserna utspelas, kommer du att tala och handla på det sätt som du visualiserade.

Denna enkla övning underlättar inte bara mellanhavanden med människor i det korta perspektivet, utan påverkar även den långsiktiga karaktärsdaningen på ett mycket gynnsamt sätt.

Okänd källa (taget från internet)