Närvaro under en aktivitet

images (6)

Att vara närvarande i aktivitet är ett utmärkt sätt att verkligen koppla ifrån stress och göra en sak i taget. Det kan få den vardagligaste aktivitet att bli till en ren njutning – dessutom blir det oftast mer effektivt!
När du diskar:
— Nästa gång du diskar – försök att göra det extra långsamt och noggrant och notera precis allt du gör – varje sekund.
— Fokusera på hur vattnet känns, hur olika det är att hålla i ett glas och en tallrik.
— Notera hur du kan känna de ytterst små skillnaderna i borstens rörelse när den kommer åt något som sitter fast.
— Se hur ljuset reflekteras i det rinnande vattnet, hur löddret rinner.
— Känn skillnaden i temperatur i luften och vattnet.
— Om tankar på annat distraherar dig – uppmärksamma endast tankarna utan att värdera eller haka fast vid dem. Iaktta dem endast och släpp dem därefter och för åter uppmärksamheten till diskningen.

Påminn dig ofta om detta!
Ät när du äter. Gå när du går. Arbeta när du arbetar. Prata med och lyssna på den du samtalar med! Tänk när du tänker och oroa dig när du oroar dig och inte när du skall äta, arbeta eller sova!
Exempel på andra situationer där du kan öva närvaro:
— När du lagar mat
— När du lyssnar på musik
— När du städar
— När du ägnar dig åt din favorithobby

Okänd källa (taget från internet)