Minnesövningen

25.TIB60[1]

 

Medvetandeinnehåll av alla slag, oavsett om de manifesteras som yttre händelser eller som tankat, känslor eller minnen, och oberoende av om de är lätta eller tunga att bära, möts med samma frågande attityd;

Vad/vem är  det som har den här tanken, den här känslan, den här upplevelsen, den här minnesbilden?

Oberoende av vad som händer, kommer ”vad/vem” tekniken till vår undsättning så att vi inte tappar bort det kontemplativa sinnestillståndet. Vi slipper mycket av turbulensen i det kaotiska egomedvetandet. Denna teknik gör det möjligt att avslappnat delta i medvetandets frid. Minnesövningen handlar om aldrig upphörande känsla av enhet med den inre verkligheten. Den kan ses som en hela tiden pågående, men för omvärlden osynlig, inre andakt.

Okänd källa (taget från internet)