Att hantera starka känslor

images (4)

Alla upplever vi stunder då vi har mycket svårt att kontrollera våra känslor. Det kan kännas som att vi håller på att bli tokiga, att vi översvämmas av ilska, sorg, besvikelse, frustration, rädsla, skam eller annat, och inte kan se någon ände på det. Ofta är känslorna då så starka att vi på olika sätt försöker slippa känslan genom att göra olika saker, genom att distrahera oss, genom att äta något, genom att på olika sätt framkalla en annan mer acceptabel känsla. Det kan till och med vara så att vi inte hinner med att känna känslan, innan vi omedvetet byter ut den mot en annan känsla som vi står ut bättre med. Om vi inte står ut med ångest eller rädsla kan vi uppleva det som hunger istället, eller ilska. Vissa av oss kan också ha svårt att hantera positiva känslor som glädje och lycka och stolthet. Samma sak kan då hända med dessa – för att slippa ”obehaget av positiva känslor” dyker istället en annan känsla upp, till exempel skuld eller skam eller oro.

Generellt när det gäller ”träning i att hantera svåra känslor” rekommenderas att du arbetar i fyra steg:

1. Identifiera känslan
Vad är det du känner? Hör känslan ihop med situationen, eller är den ett sätt att hantera en annan känsla? Sätt namn på känslan. Är det ilska, glädje, sorg, besvikelse, oro, rädsla, skam, skuld?

2. Stanna kvar i känslan – ”surfa på den”

Tillåt dig att känna känslan. Gör dig bekant med vad som händer i kroppen, vilka tankar som följer med, vilka impulser du får. Värdera inte känslan som bra eller dålig – bara upplev den. Detta gäller för alla känslor, vare sig de är befogade eller obefogade.

3. Förändra det som behöver förändras
När känslan är obefogad kan du med fördel stanna kvar i steg 2. Om känslan är befogad kan du behöva hantera situationen, t ex som nedan: — Skam efter att ha gjort fel – be om ursäkt, gör det du kan för att reparera skadan.
— Ilska efter kränkning – gå undan, samla dig och uttryck det du tycker är viktigt. Kommunicera med jagbudskap. Dvs istället för att säga ”jag är arg” eller ”jag är sårad” kan man byta ut ”jag” mot ”min kropp”.
— Sorg, ledsenhet – sök tröst eller trösta dig själv en stund. Aktivera dig sedan igen.
— Ångest, rädsla – om den är befogad, vidta åtgärder för att förändra situationen om det är möjligt. Det kan handla om att fly, tala klarspråk, säga nej, göra något annat.
— Glädje, lycka – stanna kvar i den så länge du kan, tillåt dig att känna känslan utan att byta ut den mot oro att känslan ska ta slut.

4. Gå ur känslan – fokusera på något annat
När du identifierat känslan, upplevt den, gjort det som behöver göras – gå ur känslan och fokusera på något annat. Att träna på att släppa känslan efter en stund är nödvändigt för att kunna fortsätta framåt, och är en viktig del i grunden för att hantera känslor. Att lära sig hantera svåra känslor på fungerande sätt innebär att träna ovanstående om och om igen – ibland till och med flera gånger i samma situation.

Okänd källa (taget från internet)