Dukkha

Vad betyder det ordet?

Pali-ordet dukkha (duhkha på sanskrit), vanligtvis översatt som ”lidande” men mer korrekt ”otillfredsställelse”, uttrycker det centrala i Buddhas fyra ädla sanningar:

  1. dukkha existerar i det här livet,
  2. dukkha härrör från orsaker,
  3. det finns ett annat liv, där vi blir befriade från dukkha,
  4. om vi följer den ädla åttafaldiga vägen leder den till här livet, vilket gör att man vaknar upp, att man blir upplyst och att man når Nirvana.

Denna centrala term förstås bäst tillsammans med det relaterade ordet sukha. Prefixet su- betyder i allmänhet ”bra, lätt, bidrar till välbefinnande”. Prefixet du- betyder på motsvarande sätt ”dåligt, svårt och benägenhet till sjukdom eller skada”. På den mest grundläggande nivån betyder alltså sukha trevligt medan dukkha betyder obehagligt. Den ädla sanningen om lidande avser dock inte bara kroppslig smärta; dess betydelse är mycket mer subtil och rik.

Man kan känna både mental njutning och smärta. Här används tvillingprefixen igen. Ett ”gott sinne” står i kontrast med ett ”dåligt sinne”. De Pali-ord som oftast används för att beskriva lycka somanassa, och sorg, domanassa, alltså mental njutning och mental smärta. Här hänvisar lycka, och sorg helt enkelt till upplevelsen av en smärtsam eller behaglig känsla, som skiljer sig från emotionell njutning eller smärta. När buddhistiska läror talar om känslor, som kärlek och hat, beskriver de vår inställning till de saker vi möter. Denna viktiga skillnad kan lätt gå förlorad i översättningen.

Dukkha används vidare för att beskriva besvikelsen som kommer när de saker vi är förtjusta i oundvikligen förändras och försvinner. Pali-termen för detta är viparinama-dukkha, vilket betyder lidande av förändring, som den andra ädla sanningen förklarar orsakan till begär. Vi upplever känslomässig smärta när vi längtar efter nöje och inte inte får vad vi vill. Mindfulness-övningar är utformade för att hjälpa oss att släppa detta begär och att ersätta det med känslomässig jämvikt och jämnmod.

Utöver den fysiska, mentala och psykologiska känslan av dukkha kan vi lägga till en existentiell känsla i detta ord. I Pali-texter kallas känslan av att själva förhållandena i världen vi bor i är otillfredsställande, sankhara-dukkha. Det faktum att alla varelser måste konsumera för att leva och att vi kommer att åldras, bli sjuka och dö är också källor till lidande. Lyckligtvis finns det ett tillstånd av existentiellt välbefinnande som uppstår vid uppvaknandet eller upplysningen.

Andrew Olendzki är professor vid Lesley University och chef för forskarutbildningen i Mindfulness Studies.

Översatt och redigerat av Jöran Briding