Att släppa taget

images-12

 

I vår meditation vill vi gärna känna att vi gör något av substans, smakar på en särskild upplevelse såsom glädje, skönhet eller lugn. Denna bundenhet vid upplevelser binder oss till det vardagliga medvetandet. Vi behöver därför göra oss av med detta gripande – detta samlande av upplevelser och vårt kommenterande på dem. Vi behöver skära av dessa mycket subtila bindningar och gå bortom vilken position vi än intar – bortom sinnesorganen, bortom begreppen, bortom meditation. Tills vi odlar icke-bundenhet kommer vi alltid att brottas med våra begrepp, våra tvivel och känslor, med frågor huruvida vi mediterar på rätt vis, gör framsteg eller närmar oss upplysningen. Ändå kommer inte upplysningen av att vi håller fast vid våra önskningar och förväntningar så pass att vår uppmärksamhet inte är fri.

Det är därför viktigt att vi går in i vår koncentration och, så långt det nu går, försöker släppa taget om våra mycket subtila mentala bindningar. När vi då lyckas vara medvetna och låter kroppens och sinnets naturliga energier att växa, kan det ändå hända att tankar uppstår. Men de är en del av medvetenheten och om vi inte griper efter dem, gnistrar de till när de passerar. Vi förlorar endast vår balans och medvetenhet då vi blir fascinerade av dessa tankar och griper efter dem. Varje gång vi sträcker oss ut mot en tanke, rör vi oss allt längre bort ifrån medvetenhet. Det är som när vi klättrar långt ut på en gren för att nå ett äpple – när vi går för långt ut, tappar vi balansen och faller.

När tankar eller en dömande attityd uppstår, kan vi försöka att bara släppa taget. Vi kan släppa taget om meditatören, om mediterandet och något meditationens ”föremål.” När vi låter detta naturliga tillstånd flöda fritt, börjar våra kroppsenergier även att röra sig fritt. När detta händer är det lätt att meditera eftersom det då inte finns någon övning, inget att göra, inget att uppnå,; det finns endast rent varande. Vår upplevelse är på så vis vår meditation och vår meditation vår upplevelse.

(s. 138-9, Meditative Awareness, ur Gesture of Balance, Tarthang Tulku, övers. Viryabodhi)