Klimat och Miljö

KLIMAT- och MILJÖKOLLAPS ==> EKONOMISKT SAMMANBROTT

Jöran Briding
Jag har röstat på Miljöpartiet därför att det är det enda politiska parti som sätter miljöfrågan främst. Ett parti som alltid prioriterar klimatet, som tar frågan på allvar, som har en vision om ett hundra procent hållbart samhälle. Ett parti som med självklarhet tar ansvar för medmänsklighet, humanism och solidaritet och säger att det också är en grundpelare i ett hållbart ekologisk samhälle. 
Nu har  många människors livstil gjort att att jordens medeltemperatur redan har stigit med ca 1,5 grader. Nu handlar det om att till varje pris förhindra att temperaturen skenar iväg ytterligare, för då kommer planetens egna förstärkningsmekanismer göra att temperaturen rusar uppåt okontrollerat. Om det sker blir det en global miljö- och klimatkollaps och därmed också ett ekonomiskt sammanbrott.  Enligt FN kan vi fortfarande begränsa luftens uppvärmning till 1,5 grader men då måste vi agera kraftfullt redan nu, det kommer förstås inte ske, därför att många människor är okunniga samt agerar kortsiktigt och egocentrerat och vill eller har inte förmågan att inse situationens allvar. Tror att om tio år finns det ännu mera koldioxid i luften, att temperaturen fortsätter stiga och att vi redan nu har gått över den här tröskeln. Då kommer tröskeleffekterna i rörelse och gör dom det kan inte vi människor inte göra någonting för att stoppa uppvärmningen. (Och då har jag inte ens nämnt förstöringen av miljön och allt liv som människan dödar och utrotar).

Facebook
”Det ni miljövänner måste förstå att förstörelsen av Jorden är priset vi måste betala för en välmående ekonomi.”

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter
”Det är ont om tid. Men för flyget gäller samma regler som för helvetesbranta skidbackar. Ner kommer man alltid.”

Staffan Laestadius, professor emeritus på KTH
”Mänsklighetens existens hotas av klimatförändringar. Dessa utmanar myten om ständiga framsteg och evig tillväxt. Men vi har tidigare visat att samhället går att ställa om drastiskt. Nu krävs en omställning som om kriget hade brutit ut. Men mänskligheten är inte ens i närheten av den omställning som måste till om vi ska ha en chans att nå Parisavtalets mål om högst två graders uppvärmning. Det mer ambitiösa 1,5 graders målet är sannolikt redan överspelat. För närvarande styr världens samtliga länder mot en kurs som leder till samhällsupplösning, folkvandringar och djupa sociala och ekonomiska kriser som följd av stigande havsnivåer och extremväder i alla dess former. Förra året ökade den globala användningen av olja, naturgas och kol, vilket medförde den hittills högsta nivån av koldioxidutsläpp. Ytterligare ett år i kampen mot klimatförändringarna har gått förlorat.”

Miljömagasinet
”Linjär ekonomi är närmast allenarådande idag, där ett företag producerar och säljer en vara utan att ta ansvar för den varpå en privatperson eller ett företag köper, sliter och slänger densamma. Bl a har det lett till att Sveriges nuvarande samlade ekologiska fotavtryck ligger på 4,2 jordklot. Cirkulär ekonomi är motsatsen…”

Johan Rockström, professor i miljöteknik på Stockholms universitet
Vårt humana bokslut de senaste 50 åren visar på ett stort misslyckande, vilket borde inge ödmjukhet inför framtiden. Och, framför allt, ger tyngd åt Albert Einsteins visdom att vi inte kan lösa problem med samma tankesätt som orsakade dem.”

Therese Uddenfeldt, författare
”Tron på förnyelsebar energi och ny teknik är en återvändsgränd, menar Therese Uddenfeldt. Även om vi satsat hårt på det förnybara så har vi ännu inte ersatt en droppe fossil energi. – Vi vill så gärna säga att det är Trump-anhängare som är faktaresistenta, men i mångt och mycket är även hållbarhetskramare faktaresistenta. Mardrömsscenariot skulle vara att vi hade en oändlig energikälla, för då kan vi bara fortsätta med den rovdrift som underminerar hela det biologiska systemet. ”Vår civilisation är kanske redan död”

Miljömagasinet
”Vi svenskar förbrukar i genomsnitt motsvarande fyra jordklot. Har vi rätt att kräva att ca 40 miljoner ickesvenskar i världen ska leva på ett fjärdedels jordklot för att kompensera för vår överkonsumtion? Bara tillverkningen av ett batteri (9 kWh) för en plug-in elbil generar lika mycket växthusgaser som en flygresa till Bangkok.
Att undvika mejeriprodukter och kött är det enskilt bästa sättet att minska sin klimatpåverkan på, enligt ny omfattande studie. Studien är den mest omfattande som gjorts hittills över jordbrukets miljöpåverkan. Enligt studien är en vegansk kost det bästa för planeten – ”det enskilt bästa sättet att minska sin miljöpåverkan på jorden”. Starka ord. Men enligt forskarna bakom så finns det också starka belägg för det påståendet.”

Björn Wiman 
”Dags att ställa klimatförbrytarna till ansvar för brott mot mänskligheten. Det är hög tid att ställa klimatförbrytarna inför rätta.”

Staffan Laestadius och Pär Holmgren, meteorolog och klimatanalytiker 
Staffan Laestadius: ”Det är första gången i världshistorien som vi går mot en katastrof och samtidigt ser på när det sker. På spel står existens för alla kommande generationer. Klarar vi inte att vända skutan beror det på politisk och moralisk upplösning. Pär Holmgren, var också allvarlig – och pessimistisk. Han betonade att vi inte klarar det hela med teknik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Vi måste backa hela det ekonomiska systemet och styra om allt. ”Men jag tror tyvärr inte att vi klarar det och kommer vi i efterhand framstå som de stora förlorarna.”

Metro
”Inom kort inleds det viktigaste klimatmötet sedan Parisavtalet slöts för tre år sedan. Men motsättningarna mellan länderna är återigen svåra och det finns klara risker för att resultatet av mötet blir urvattnat. Problemet är att de frivilliga åtaganden om minskningar av växthusgasutsläppen som länderna lämnat in till FN inte räcker till. De skulle innebära en temperaturhöjning på 3,2 grader Celsius till år 2100 – en höjning som skulle få svåröverskådliga följder. Därför måste ambitionsnivån höjas dramatiskt, och för detta behövs en detaljerad regelbok.”

Malena Ernman och Svante Thunberg
Vi står inför en icke-ideologisk revolution som kommer förändra allt. Men klimatkrisen behandlas inte som en allvarlig kris av politiker, näringsliv och medier. Varför förnekar så många kalla fakta, undrar dom.

”Vi befinner oss drygt femton månader från det att Johan Rockström tillsammans med några ledande röster inom klimatforskningen gav oss 3 år att vända utsläppskurvan brant nedåt i rapporten ”Three years to safeguard the planet”. Vi befinner oss mindre än två år från då FN:s generalsekreterare menar att vi måste ha påbörjat den omställning som saknar allt motstycke; annars ”hotas vår existens”. Vi är 18 år från att enligt IPCC:s beräkningar (givetvis kraftigt urvattnade av så gott som alla världens ekonomiska intressenter som får sitta med och efter bästa förmåga, försöka förringa framtida faror) riskera sätta igång en så kallad run away greenhouse-effekt (tröskeleffekt, min översättning).

Vi står alldeles inför en icke-ideologisk revolution som kommer förändra allting – vare sig vi vill eller inte. Men vi befinner oss också i en kris som aldrig vid ett enda tillfälle har behandlats som en kris av samhälle, medier eller våra folkvalda politiker. Löpsedlarna uteblir. De extrainsatta nyhetssändningarna uteblir. Krismötena uteblir. Kändisuppropen uteblir. De ändrade vanor som följer i spåren av en pågående kris lyser med sin frånvaro.

Några enstaka individer gör vad de kan för att med sina små symboliska handlingar signalera krismedvetenhet. Men vi är flockdjur och så länge våra flockledare inte uppträder som om vi befinner oss i akut fara så kommer så gott som ingen uppfatta stundens allvar. Som samhälle fortsätter vi att förneka. Vi tror att alla vet. Vi tror att vi gör det som måste göras. Men sanningen är att så gott som ingenting görs. Åtminstone ingenting som syns på kurvorna, som bara fortsätter uppåt och uppåt – vad än våra politiska företrädare försöker få oss att tro. Varje dag gör vi nu av med svindlande 100 miljoner tunnor olja – och den den ohållbara prognosen bara fortsätter uppåt och uppåt. 

Okunskapen om hållbarhetskrisens innebörd och verkan är enorm. Men okunskapen om okunskapen är om möjligt ännu större och det kan vi inte bara beskylla politikerna för. Det huvudsakliga ansvaret för det ligger hos massmedia, för utan en opinion kan ingenting göras av någon. För hur kan vi sätta press på våra politiker när nästan ingen känner till de fulla konsekvenserna av vårt katastrofala ekologiska fotavtryck?
U
nder det gångna året har ledande forskning bland annat rapporterat om hur luftföroreningarna som kommer försvinna när vi en dag – oundvikligen – lämnar oljesamhället bakom oss, redan döljer en uppvärmning på mellan 0,5-1,1 grader celsius som kommer adderas till den värmeökning som redan i dag ligger på drygt en grad över förindustriella temperaturer. Man har rapporterat om en abrupt upptining i Arktis som riskerar att rita om alla framtidsscenarier på grund av de enorma mängder metangas som frigörs i processen.
Det är två exempel på existentiella nyheter. 

Men inget av detta har genererat några löpsedlar eller rubriker. Inte ens en enda svensk nyhetsnotis faktiskt. Trots att landets ledarsidor har bedyrat att ”klimatet är vår tids ödesfråga”. Vi som varje dag bevakar frågan ser hur tiden rinner ifrån oss. Och orimligheten i rådande nyhetsvärdering är nästan omöjlig att ta in. ”Det saknas insikt om de radikala förändringar som krävs”, säger professor Johan Rockström.  Och visst är det så. För var skulle vi ha fått den informationen ifrån? Från politiker som kämpar för ytterligare en kort mandatperiod? Från forskare som inte hörs? Eller från forskare som hörs men som inte vill riskera sin popularitet? Från näringslivet vars lobbyorganisationer öppet motarbetar klimatmålen? Från chefredaktörer som bortser från sitt ansvar? När en genomsnittlig allsvensk fotbollsmatch får betydligt större medialt genomslag än då FN:s generalsekreterare  säger att ”klimatförändringar är det största hotet mot mänskligheten”, så sänder det ett tydligt, förminskande budskap gällande klimat och hållbarhetsfrågor. Rapporterna är många men rapporteringen är minimal och vi människor kan varken förneka eller förtränga någonting vi inte vet. 

Det är i början av oktober år 2018 och vi befinner oss precis på den plats där var och en med insikt måste börja ta sitt villkorslösa ansvar. Hur obekvämt, olönsamt eller impopulärt det än må vara. Tiden för allmänna uppmaningar, som att ”ta klimathotet på allvar” är över. Nu är tid för knivskarpt klarspråk följt av omedelbar handling och fullkomligt fokus. I krisen ändrar vi våra vanor. I krisen är vi kapabla till vad som helst. Vårt hopp vilar främst i det faktum att så få av oss har tillräcklig insikt i den akuta klimat- och hållbarhetskris som nu hotar vår civilisation. Och att så många har möjlighet att ändra på det.  Ju större plattform vi har desto större är vårt ansvar. Vi måste göra allt vi kan för alla våra marginaler är slut. Nu är tid att lämna kartan och beträda ny mark.”