Karuna

582590_319682941434963_319681794768411_733932_519475990_n                                                                                                       

Karuna är ett sanskritord som betyder ”medkänsla i handling”. Karuna är en religiöst obunden hjälporganisation som möjliggör för utsatta och marginaliserade människor i Sydasien att utveckla sina kunskaper, sin värdighet och sitt självförtroende så att de kan förändra sina liv. Karuna startade sin verksamhet i Indien 1980 av personer knutna till Buddhistiska gemenskapen Triratna i England med att stödja daliter (untouchables).

Karunas vision är en värld utan fördomar, där varje människa har möjlighet att utveckla sin potential, oberoende av bakgrund eller tro.

Mer än 200 miljoner människor i Indien, Nepal, Bangladesh och Tibet lider av otrygghet, förtryck och mentalt eller fysiskt våld på grund av sin kast eller sin etniska grupptillhörighet. De nekas regelmässigt grundläggande mänskliga rättigheter som tillgång till utbildning, hälsovård, lagskydd och acceptabla levnadsförhållanden. Inom olika Karunastödda projekt arbetar tusentals människor som hjälper människor att lyfta sig ur misären. Verksamheten omfattar barnhem och skolor för gatubarn, läs-, skriv- och datorutbildning för kvinnor, medicinsk hjälp till sjuka, mikrolån, katastrofhjälp till kastlösa.

karunaprabha

Karunaprabha: ”Jag vill hjälpa dem som har en liknande bakgrund som jag …. flickor som liksom jag kommer från fattiga familjer…och som kan hjälpa andra fattiga människor”. Så uttrycker sig Karunaprabha, som lyft sig själv ur mycket fattiga förhållanden, utbildat sig till läkare och som idag hjälper andra utsatta flickor i Punes slum.

 

yashosagarYashosagar: ”Kastväsendet förstör livet för miljoner människor i Indien. Ändå kan man se att begreppet bara existerar i människornas föreställningsvärld. Buddhismen har gett daliterna en ny identitet och befriat dem från den katastrof som kastväsendet utgör. Och med en ny identitet kan de bidra med värdefulla insatser för samhället”. Yashosagar har lett en organisation bestående av ca 250 socialarbetare, till största delen daliter, som hittills kunnat hjälpa ca 20 000 biståndstagare. 70 procent av kostnaderna har Karuna stått för genom donationer. Resten har skjutits till av indiska staten.

Karuna, Sverige startade sin insamlingsverksamhet i maj 2010. Vi har i Sverige under 2014 samlat in motsvarande £4500. Den summan matchades av The Big Give, så totalt har vi från Sverige bidragit till 2014 års ”Big Give” projekt med £9000. Totalt samlade Karuna i England från olika länder i väst förra året nästan ihop £2 miljoner, men behoven är enorma. Vi skulle därför vilja be dig om ett bidrag.

Nedanstående exempel på belopp räcker ca en månad:
125 kr till att finansiera en läsklass för 25 kvinnor.
250 kr räcker till att bekosta vistelsen för ett barn på ett elevhem.
375 kr kan bekosta enklare hälsovård för 200 gatubarn.
600 kr räcker till att bedriva ett daghem för 30 barn.
Vi tar givetvis också emot andra summor än ovannämnda exempel.

För att enkelt, både för dig och oss, stödja Karunas verksamhet regelbundet kan du göra en stående överföring till Karunas bankkonto nr hos Swedbank 8327 9 914.834.644-9. Du kan även göra enstaka insättningar till Karunas bankgiro nr 627-3965, betalningsmottagare; Buddhistiska gemenskapen Triratna. Skriv gärna ditt namn och din e-postadress. Eller också donera direkt till vårt Swish nr 123 699 13 68.

Se oss också på Facebook (Karuna, Sverige) eller på www.karuna.com.

 

35