Källor

KÄLLOR och REFERENSER 

Allt material på min hemsida får endast användas för privat bruk, ej kommersiellt.

BÖCKER
Abhaya                              ”Att leva ett skickligt liv”
Ayya Kema
                         ”Visible Here Now”,  ”Who Is My Self” och ”Come and see fot your self”
Anna Bornstein                  ”Tankar om buddhismen som psykologi”
Akuppa                               ”A Buddhist view Saving the Earth”
Bodhipaksa                        ”Vegetarism”, ”Living as a river”
Bikku Bodhi                        ”In the Buddha´s Words”
The Buddhist Society       ”The Dhammapada”
Chris Pauling                     ”Introduktion till buddhismen”
Dalai Lama                        ”Etik för ett nytt millenium”, ”Visdomens kärna”, ”Lycka” , ”En enkel väg”
David Bodanis                   ”E=mc2”
David Brazier                     ”Buddha och Buddhismen”
David Loy, etc.                    ”A Buddhist response to the Climate emergency”, ”EcoDharma”
Dhivan Thomas Jones       ”This being, That becomes”
Evans-Wentz                       ”Den tibetanska dödsboken”
Hermann Hesse                  ”Siddharta” och ”Narciccus & Goldmund”
Jill Bolte Taylor                    ”Min stroke”
Jonathan Safran Foer        ”Äta djur”
James Redfield                    ”Nionde insikten”
John Wigham Akuppa       ”Saving the Earth”
Joseph Goldstein                 ”The Experience of Insight”, ”Settling back in to the moment”, ”A heart full of piece”
Joseph Schwartz                 ”Einstein”
Jack Kornfield                       ”Teachings of the Buddha”
Jan Bärmark                         ”Den läkande Buddha”
Jeff Wilson                            ”Buddhism of the Heart”
Johanna Macy                       ”Aktivt hopp”
Kamalashila                          ”Vägledning till bra sittställning”
Kenneth Ring                         ”Lektioner från ljuset”
Karen Armstrong                 ”Buddha”
Kärsti Stiege                         ”Möt Buddha”
Knut A Jacobsen                  ”Buddhismen”
Kulananda                            ”En vägledning till buddhismen”
Kristin Olsson                       ”Makt och medkänsla”
Lama Shenpen Hookham  ”there’s more to dying than death”
Prof E Lehmann                   ”Buddha”
Maitreyabandhu                  ”The Journey and the Guide”, ”Thicker than Blood”
Mathieu Richard                  ”Munken och filosofen”
Markus Fernlund                 ”En bok om kärlek”
Melwin Morse                      ”Förvandlad av ljuset”
Moksananda                        ”Ordination”
Nagapriya                            ”Exploring Karma and Rebirth”
Natur och Kultur                 ”Milarepas liv”
Pankaj Mishra                     ”Buddha i världen”
Paramananda                     ”Buddhistisk Meditation”
Paulo Coelho                       ”Alkemisten”
Pema Chödrön                    ”När allt rasar samman”, ”Konsten att meditera”, ”Bryt vanans makt, vinn inre frihet”
Ratnaguna                           ”The art of reflection”
Robert Larsson                    ”Känn dig själv”
Robert Aitken                      ”Zenmästaren Korpen”
Robin Sharma                     ”Munken som sålde sin Ferrari”
Rune Johansson                 ”Dhammapada”
Sangharakshita                   ”Vem är Buddha”, ”Buddhas lära”, ”Buddhas gemenskap ”, ”Vision & Omvandling”, ”Att omvandla sig själv – att omvandla världen”, ”Den outgrundliga befrielsen”, ”Dramat om den kosmiska upplysningen”, ”Buddhas ord om kärleksfull vänlighet”, ”Livets hjul och vägen ut”, ”Sinnets natur, reaktivt-kreativt”, ”Människans väg mot upplysning”,  ”Precious teachers”, ”The Ten Pillars of Buddhism”, ”Buddhism for today & tomorrow”, ”From Genesis to the Diamond Sutra”, ”Living with kindness”, ”Great buddhists of the twentieth century”, ”Going for refuge”
Sante Poromaa                   ”Bortom alla begrepp”, ”Varandets väv”
Shantideva                          ”En bodhisattvas liv”, The Bodhicaryavatare”
Sogyal Rinpoche                ”Den tibetanska livs- och dödsboken”
Stefan Einhorn                    ”Konsten att vara snäll” och ”Vägar till visdom”
Supbhadramati                   ”Not about being good”
Subuthi                                 ”A New Voice in the Buddhist Tradition”, ”Bringing buddhism to the west”
Swati Chopra                       ”Buddhism, on the path to nirvana”
Sören Wibeck                     ”Indien  historia”
Toni Tucker                           ”Hunden & Zen”
Tich Nhat Hanh                  ”Vi är redan framme!”, ”Fri från rädsla Fri från sorg”, ”Buddhas lära”
Triratna                                 ”Pujabok”
Vajragupta                          ”The Triratna Story”
Vessantara                          ”De fem buddhornas mandala”
Vicki Mackenzie                   ”Grottan i snön”
Vidyadevi (Edited)               ”The Essential Sangharakshita”,
Vidiyamala Burch                ”Living well with pain & illness”
Vishvapani Blomfield          ”Gautama Buddha”, ”Friends of the Western Buddhist Order”
Prins Wilhelm                       ”Där solen lyser”
Zac O`Yeah                            ”MAHATMA! Eller konsten att vända världen upp och ner”

TIDSKRIFTER
”Buddhism-nu”

”Sökaren”
”Tidlös Visdom”
”The Tricycle Review”

HEMSIDOR
www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/
www.djurensratt.se
www.djurrattsalliansen.se
www.dhamma.se
www.freebuddhistaudio.com
www.thebuddhistcentre.com/

www.stockholmsbuddhistcenter.se
www.viryabodhi.se

www.wikipedia.se
www.wildmind.com

www.yesmagazine.org
www.buddhist.se
www.tricycle.org