KÄLLOR

KÄLLOR, REFERENSER OCH LÄNKAR

Allt material på min hemsida får användas för privat bruk.

Ayya Kema Visible Here & Now” och ”Who Is My Self”
Bodhipaksa ”Vegetarism”
Bikku Bodhi ”In the Buddha´s Words”
Chris Pauling ”Introduktion till buddhismen”
Dalai Lama ”Etik för ett nytt millenium”, ”Visdomens kärna”, ”Lycka” och En enkel väg”
David Bodanis ”E=mc2”
Hermann Hesse ”Siddharta” och ”Narciccus och Goldmund”
Jill Bolte Taylor ”Min stroke”
Jonathan Safran Foer ”Äta djur”
James Redfield ”Visionen”
John Wigham Akuppa ”Saving the Earth”
Joseph Goldstein ”The Experience of Insight”
Joseph Schwartz ”Einstein”
Kenneth Ring ”Lektioner från ljuset”
Kulananda ”En vägledning till buddhismen”
Maitreyabandhu ”The Journey and the Guide”
Mathieu Richard ”Munken och filosofen”
Melwin Morse ”Förvandlad av ljuset”
Nagapriya ”Exploring Karma and Rebirth”
Pankaj Mishra ”Buddha i världen”
Paramananda ”Buddhistisk Meditation”
Paulo Coelho ”Alkemisten”
Pema Chödrön ”När allt rasar samman”
Robert Larsson ”Känn dig själv”
Robin Sharma ”Munken som sålde sin Ferrari”
Sangharakshita ”The Essential Sangharakshita”, etc.
Sangharakshita ”Buddhas ord om kärleksfull vänlighet”

Sogyal Rinpoche ”Den tibetanska livs- och dödsboken”
Stefan Einhorn ”Konsten att vara snäll” och ”Vägar till visdom”
Supbhadramati ”Not about being good”
Subuthi ”A New Voice in the Buddhist Tradition”
Swati Chopra ”Buddhism, on the path to nirvana”.
Sören Wibeck ”Indien  historia”
Vajragupta ”The Triratna Story”
Vishvapani Blomfield ”Gautama Buddha”
Zac O`Yeah ”MAHATMA! Eller konsten att vända världen upp och ner”                                                Sangharakshita ”Att omvandla sig själv – att omvandla världen” och ”Buddhas gemenskap – Sangha som andlig gemenskap”

 

”Buddhism-nu” Tidskrift
”Dhammapada”
”Grundkurs i Dharma” Buddhistiska gemenskapen Triratna
”Pujabok” Buddhistiska gemenskapen Triratna
”Sökaren” Tidskrift
”Tidlös Visdom” Tidskrift utgiven Teosofiska Kompaniet

www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/
www.djurensratt.se
www.djurrattsalliansen.se
www.dhamma.se
www.freebuddhistaudio.com
www.thebuddhistcentre.com/
www.stockholmsbuddhistcenter.se
www.viryabodhi.se

www.wikipedia.se
www.wildmind.com

www.yesmagazine.org
www.buddhist.se