Författararkiv: joran

Välkommen till Jörans personliga hemsida.

Här kan du läsa om min ”resa”, min syn på livet, lite om buddhismen samt min förståelse och tolkning av Buddhas lära, Dharma.

Om du vill bli lycklig och tillfreds, känna att livet har en mening och ett mål – gör som jag. Ta din tillflykt till de tre juvelerna: Buddha, Dharmaoch Sangha.

Kortfattat betyder de: Buddha är den uppvaknade eller upplyste och symboliserar alla människors potential till upplysning; Dharma är läran, sanningen och vägen, som leder mot upplysning; Sangha är den andliga gemenskapen för de som utövar Buddhas lära.

Jag hoppas du finner det som finns på den här hemsidan givande och inspirerande.