joranbriding.se

Välkommen till min hemsida

Om mig

Här hittar du material om livet och om buddhismen

Det här är en beskrivning och berättelse om livet, om inspirerande människor och företeelser samt om min förståelse och tolkning av Dharma, den buddhistiska läran.


En del av materialet har jag skrivit själv men de flesta av texterna är hämtade och sammanställda från olika källor som böcker, tidskrifter, hemsidor, bloggar, föredag. Texterna kan vara förkortade, redigerade, transkriberade och översatta.

 


METTA SUTTA

Inspiration från Karaniyametta sutta, som är baserad på Viryabodhis tolkning av Ratnaprabhas engelska översättning från Pali.

Om du vill uppnå frid, då är det så här du ska leva:

  • Lev ett enkelt och okomplicerat liv, med få bekymmer, var ärlig, rättvis och flexibel, tala milt och lågmält men tydligt.
  • Stilla dina sinnen och begär efter världsliga upplevelser, uppträd inte högfärdigt eller skrytsamt, var inte fåfäng.
  • Ha alltid ett vänligt uppträdande och ett kärleksfullt sinnelag. Undvik att göra eller säga något som visare människor skulle uppmärksamma.
  • Metta kan liknas med den kärlek som en mor känner för sitt barn. En kärlek som är så stark att hon kanske är beredd att riskera sitt eget liv. Försök att utveckla metta till alla levande varelser, även till allt  icke levande. Bortom snålhet, rivalitet och illvilja, oberoende av gärningar och utan begränsningar.

Om man lyckas med detta kommer man stå över alla begränsande åsikter, vara spontant etisk och uppnå fulländad insikt. Och om du ger upp alla begär efter sinnesnjutningar, som binder dig fast vid återfödelsens kretslopp, kommer du till slut bli helt och hållet fri.