joranbriding.se

Välkommen till min hemsida

Om mig

Om inspirerande människor och företeelser, om buddhism och om livet.

 

”Cherise the doctrine, live united, radiate love” Dhardo Rinpoche

 

En del av materialet har jag skrivit själv men de flesta av texterna är hämtade och sammanställda från olika källor som böcker, tidskrifter, hemsidor, bloggar, föredrag. Texterna kan vara förkortade, redigerade, transkriberade och översatta.